26 listopada 2023
Autor: Jerzy Czuczman

Spotkania planowane w okresie: grudzień 2023 – czerwiec 2024

grudzień, środa 2023-12-13 – Miecznik.
styczeń, środa 2024-01-17 – Stocznia CONRAD.
luty, środa 2024-02-21 – Babcock.
marzec, środa 2024-03-27 – CTO. Basen do prób  modelowych.
kwiecień, środa 2024-04-17 – Small Modular Reactors i Mikroreaktory oraz ich możliwość zastosowania na statkach towarowych.
maj, środa 2024-05-22 – Muzeum Marynarki Wojennej.
czerwiec, środa 2024-06-19 – Muzeum Morskie.