29 marca 2003
Autor: admin

Posiedzenie Rady CEMT – 29.03.2003

Przewodniczący wręcza upominek Mr. WEMT
29 marca 2003 w Rotterdamie, na terenie stoczni remontowej “Verolme Botlek”, odbyło sie kolejne posiedzenie Rady CEMT, które prowadził nowy Przewodniczący Pan Willem de Jong. TOP KORAB był reprezentowany przez kolegów Bogumiła Banacha i Jerzego Czuczmana. Wyjazd był sponsorowany przez zakład pracy. Porządek spotkania objął natępujące sprawy:

  • formalnie została zatwierdzona nazwa CEMT oraz przyjęta Konstytucja CEMT,
  • Przewodniczący przedstawił propozycje do dyskusji w trakcie uzgadniania nowego programu działania CEMT,
  • omówiono sprawy finansowe i budżet CEMT,
  • poruszono sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, w tym rekomendowanie niezależnych ekspertów,

Spotkanie zakończone zostało przejażdżką statkiem ze Stoczni do centrum Rotterdamu, a następnie uroczystą kolacją, którą wydał Prezes Stoczni pan Jan van der Wal na cześć odchodzącego długoletniego sekretarza WEMT Pana Wima Spuymana zwanego żartobliwie “Mr. WEMT”.