4 listopada 2005
Autor: admin

Posiedzenie Rady CEMT – 4.11.2005

4 listopada 2005 w Paryżu w siedzibie francuskiego stowarzyszenia okrętowców odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT prowadzone przez Trevora Blakeley. Po raz pierwszy na posiedzenie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele ze stowarzyszeń okrętowców Włoch, Danii i Niemiec jako obserwatorzy z możliwością przystąpienia w ciągu roku do Konfederacji.

Rada CEMT po raz pierwszy w swej histori przyznała Wyróżnienie za wybitny wkład w rozwój europejskiego przemysłu okrętowego. Wyróżnienie CEMT Award 2005 zostało przyznane profesorowi Jerzemu Doerfferowi, kandydatowi zapropnowanemu przez TOP KORAB.

W trakcie posiedzenia uzgodniono również m.in.:

  • zmniejszenie składek członkowskich o prawie 40% w wyniku inicjatywy nowego Przewodniczącego w sposób zasadniczy zmniejszającego koszty poprzez zmiany w sposobie działania organizacji,
  • zaaprobowano stanowisko CEMT wysłane do Rady Europy w sprawie założeń do Europejskiej Polityki Morskiej,
  • opracowanie informacji o wymaganiach stawianych w stowarzyszonych krajach odnośnie możliwości wykonywania zawodu projektanta statku,
  • podjęciu przygotowań do kolejnej konferencji firmowanej przez CEMT na wiosnę 2007 roku.