Spotkanie 20 września 2001

Termin spotkania: 20 września 2001 r.

Spotkanie dyskusyjne. Rozmawiano o programie i formach działania TOP KORAB.