2 kwietnia 2004
Autor: admin

Posiedzenie Rady CEMT – 2.04.2004

W Stoczni Gdynia Na Kamiennej Górze

2 kwietnia 2004 na terenie Stoczni Gdynia odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT, którego gospodarzem był TOP KORAB. Dyskutowano o zmianach wizerunku CEMT, po uchwaleniu nowej konstytucji i objęciu funkcji przewodniczącego przez pana Willem de Jong. Stwierdzono, że dokonane zmiany okazały się być korzystne dla CEMT i wzmocniły organizację. Zostały ponownie nawiązane kontakty z towarzystwami okrętowców, które wcześniej opuściły Konfederację, z krajów istotnych dla przemysłu okrętowego Europy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia na drodze do dalszej integracji towarzystw okrętowych w krajach europejskich.

Ponadto przeanalizowano stan przygotowań do konferencji organizowanej pod patronatem CEMT przez RINA oraz IMarEST w Londynie w dniach 2-3. listopada 2004. Temat konferencji: “European Shipbuilding, Repair and Conversion – The Future”. Szczegóły na stronach: http://www.rina.org.uk/ oraz http://www.imarest.org/.

Przewodniczący CEMT został zaproszony na spotkanie z Wiceprezesem Stoczni Gdynia. Posiedzenie Rady CEMT zakończyło się zwiedzaniem Stoczni Gdynia oraz Starego Miasta w Gdańsku.