12 kwietnia 2021
Autor: Jerzy Czuczman

O przemyśle stoczniowym w nowym, szerszym ujęciu!

Przemysł stoczniowy w Polsce przed wystąpieniem światowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 wykazywał wiele cech charakterystycznych dla branży: o trwałych i stabilnych podstawach, utrzymującej mocną pozycję na silnie konkurencyjnym rynku światowym, zachowującej możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. To jedna z konkluzji spotkania klubowego Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, na którym  omawiano raport o „Sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce przed wystąpieniem COVID-19”. Więcej na portalu Polska-Morska.pl