2 lutego 2016
Autor: Jerzy Czuczman

Rozmowa o przemyśle stoczniowy w Polsce

Termin spotkania: czwartek 25 lutego 2016 godzina 12.00
Miejsce: Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala B
Udział w konferencji jest bezpłatny
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 23.02.2016 r.
(e-mail: projekty@gdansk.enot.pl tel. 731 731 224)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
ZAPROSZENIE
PROGRAM