22 listopada 2001
Autor: admin

Spotkanie 22 listopada 2001

Termin spotkania: 22 listopada 2001 r.

Zostaliśmy zapoznani z aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi Katedry Hydromechaniki Okrętu Politechniki Gdańskiej.