10 lipca 2001
Autor: admin

Przedstawiciel TOP KORAB w Radzie PFSNT NOT w Gdańsku

  • Uchwałą Rady PFSNT NOT w Gdańsku z dnia 9 lipca 2001 TOP KORAB został przyjęty w poczet Oddziałów SNT tworzących Terenową Jednostkę Organizacyjną FSNT NOT w Gdańsku.
  • Decyzją Zarządu TOP KORAB kolega Marian Rief został wydelegowany jako nasz przedstawiciel w Radzie Pomorskiej FSNT NOT w Gdańsku.
  • Decyzją Zarządu TOP KORAB kolega Włodzimierz Majewski został powołany do Rady Naukowej Instytutu przy Radzie FSNT NOT w Gdańsku.