22 stycznia 2021
Autor: Jerzy Czuczman

Inżynier Okrętowiec – dopuszczenie do wykonywania zawodu

W odróżnieniu od Polski, nie we wszystkich krajach europejskich ukończenie kierunkowych studiów jest wystarczające do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera okrętowca. W niektórych krajach trzeba zdać dodatkowe egzamin przed specjalną komisją. Porównanie wymagań jest dostępne na stronie CEMT pod tym linkiem