16 marca 2016
Autor: Jerzy Czuczman

RINA-KORAB 2016 rozstrzygnięcie Konkursu

16 marca 2016 odbyła się publiczna prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2016, za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2014/2015. Jest to jedenasta edycja nagrody RINA-KORAB.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB i RINA oraz Wydziału OiO PG przyznała

THE 2016 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
za pracę pt. „Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej”, którą opracował i przedstawił mgr inż. Piotr Matusz.

Finalistami Konkursu zostali:

  • mgr inż. Marta Nowacka za pracę pt. „Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”,
  • mgr inż. Jacek Jastrzębski za pracę pt. „Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”,
  • mgr inż. Leszek Samson za pracę pt. „Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej.”.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uzyskali bezpłatne roczne członkostwo w Towarzystwie Okrętowców Polskich KORAB oraz w The Royal Institution of Naval Architects RINA, a Zwycięzca Konkursu dodatkowo kolejny rok bezpłatnego członkostwa w obu organizacjach.