Współpraca

Polskie Forum Technologii MorskichPolskie Forum Technologii MorskichPolskie Forum Technologii Morskich tworzą podmioty odważnie patrzące w przyszłość, które wyzwania XXI wieku traktują jako nowe możliwości.