21 września 2002
Autor: admin

Posiedzenie Rady WEMT – 21.09.2002

Rada WEMT - Neapol Obiad neapolitański
21 września 2002 w Neapolu w Instytucie Okrętowym Politechniki odbyło się kolejne posiedzenie Rady WEMT. TOP KORAB reprezentowany był przez kolegę Jerzego Czuczmana. Wyjazd sponsorował jego zakład pracy. Najważniejszym punktem obrad było uzgodnienie wersji nowej Konstytucji, która zostanie przedstawiona do zaaprobowania przez zrzeszone stowarzyszenia. Przyjęto nową nazwę konfederacji – CEMT – Confederation of European Maritime Technology Societies. Omówiono również sprawy finansowe i podjęto przygotowania do wyboru Przewodniczącego CEMT na okres kolejnej kadencji.