25 lutego 2012
Autor: admin

RINA-KORAB 2011

23 lutego 2012 w trakcie kolejnego comiesięcznego spotkania klubowego odbyła się prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2011.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB, RINA i Wydziału OiO Politechniki Gdańskiej przyznała

THE 2011 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
za pracę pt. „Koncepcja hydrostatycznego napędu głównego dwustronnego promu pasażersko-samochodowego”, którą opracował i przedstawił mgr inż. Tomasz Domański.

Jest to juz siódma edycja nagrody RINA-KORAB Award cieszącej się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku nominowane do nagrody zostały również następujące osoby:

  • Ewelina Ciba za pracę pt. „Wpływ stosunków wymiarowych na krzywą ramion prostujących – przyczynek do oceny zmian w międzynarodowych przepisach stateczności”;
  • Paweł Bianga za pracę pt. „Analiza oporowo napędowa szybkiego katamaranu powierzchniowo tnącego”.

Serdecznie gratulujemy!