20 marca 2015
Autor: Jerzy Czuczman

RINA-KORAB 2015 rozstrzygnięcie Konkursu

19 marca 2015 odbyła się publiczna prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2015, za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2013/2014. Jest to dziesiąta edycja nagrody RINA-KORAB.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB i RINA przyznała

THE 2015 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
za pracę pt. „Evaluation of the accuracy of ship resistance prediction methods including Computational Fluid Dynamics – case study” (Ocena dokładności metod prognozowania oporu statku z wykorzystaniem Numerycznej Mechaniki Płynów na podstawie wybranego przypadku), którą opracowała i przedstawiła mgr inż. Agnieszka Piekło.
Nominowani do Finału Konkursu zostali również:

  • mgr inż. Blanka Golecka za pracę pt. „Application of Strain Measurements in the Experimental Modal Analysis” (Zastosowanie pomiarów odkształceń w eksperymentalnej analizie modalnej.),
  • mgr inż. Anna Wierzbicka za pracę pt. „Wpływ przewymiarowania spoiny pachwinowej na wartość kątowych odkształceń spawalniczych”,
  • mgr inż.Wojciech Fiłonowicz za pracę pt. „Analiza odpowiedzi strukturalnej modułu Lower Riser Pakage podczas lądowania modułu na podwodnej głowicy produkcyjnej”.

Serdecznie gratulujemy!

Po raz pierwszy w historii konkurs zwycięzcą została kobieta.

Po raz pierwszy w historii konkursu, prezentacja jednej z prac była prowadzona przez osobę będącą poza granicami kraju.