Laureaci Nagrody The RINA-KORAB Student Naval Architect

2023
Maksymilian Pawelczyk – laureat Nagrody
„Badania właściwości okrętowych łożysk rufowych z metalu białego smarowanych olejami typu EAL.”

Nominowani:

Tomasz Kodlewicz
„Analiza pracy w rejsie wybranej siłowni z reaktorem nuklearnym VHTR 4-tej generacji na dużym kontenerowcu.”
Filip Zarzycki
„Model probabilistyczny prędkości statków manewrujących w porcie Gdańsk.”
===================================================
2020
Piotr Winiarz – laureat Nagrody
„Design of floating platform for offshore wind turbine for water depth of 60 m (+). Analysis of the stability. Preliminary analysis of hydrodynamic loads. Determination of forces in the anchoring systems.”

Nominowani:

Damian Bojar
„Wpływ obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym na emisję wybranych składników spalin wylotowych.”
Jerzy Michniewicz
„Monitorowanie i analiza stanu pracy silnika głównego statku w oparciu o długoterminową obserwację jednostkowego zużycia paliwa.”
Katarzyna Warnke¬Olewniczak
„Selection of dimensions of suction piles for offshore structures (e.g. offshore wind turbines) based on the given load, and for the given structure of the seabed (layer of silts and clay on glacial tills). Analysis of internal forces in the pile, initial selection of the thickness of the plating.”
===================================================
2019
Alicja Bera – laureat Nagrody
„Analiza wpływu własności materiałowych stali na wybrane aspekty odporności konstrukcji dziobu statku typu SOV podczas kolizji”

Nominowani:

Katarzyna Karasińska
„Projekt wstępny tramwaju wodnego dla miasta Gdańsk”
Mateusz Kilkowski
„Projekt żurawia pokładowego z wysięgnikiem łamanym o udźwigu 30 kN i wysięgu 1,5 – 10 m”
Kamil Rogowski
„Projekt koncepcyjny pływającej stacji regazyfikacji LNG wraz z instalacjami przesyłu i magazynowania gazu na lądzie”
===================================================
2018
Hanna Pruszko – laureat Nagrody
„Optimization of foils for small solar-powered hydrofoil using CFD”

Nominowani:

Rafał Gierasimczyk
„Analiza wytężenia konstrukcji stalowego zbiornika na płynny gaz LPG w warunkach nierównomiernego osiadania”
Krzysztof Kopczyk
„Badanie dynamiki konstrukcji żurawia przeładunkowego w oparciu o metodę elementów skończonych”
Krzysztof Wołoszyk
„Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie”
===================================================
2017
Katarzyna Pastwa – laureat Nagrody
„Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej”

Nominowani:

Agata Ołdakowska-Gruchała
„Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych”
Alicja Sabady
„Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study”
Andrzej Siedlecki
„Corrosion’s influence on the structural response of maritime structure”
===================================================
2016
Piotr Matusz – laureat Nagrody
„Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej”

Nominowani:

Jacek Jastrzębski
„Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”
Marta Nowacka
„Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”
Leszek Samson
„Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”
===================================================
2015
Agnieszka Piekło – laureat Nagrody
„Evaluation of the accuracy of ship resistance prediction methods including Computational Fluid Dynamics – case study”

Nominowani:

Wojciech Fiłonowicz
„Analiza odpowiedzi strukturalnej modułu Lower Riser Pakage podczas lądowania modułu na podwodnej głowicy produkcyjnej”
Blanka Golecka
„Application of Strain Measurements in the Experimental Modal Analysis”
Anna Wierzbicka
„Wpływ przewymiarowania spoiny pachwinowej na wartość kątowych odkształceń spawalniczych”
===================================================
2014
Tomasz Werchowicz – laureat Nagrody
„Construction of articulated stinger for S-lay pipeline installation method”

Nominowani:

Michał Branczewski
„Analiza wytrzymałości teleskopowej wieży, morskiej platformy badawczej”
Jakub Sokołowski
„Projekt wstępny siłowni chemikaliowca o nośności około 40 000 ton, ze szczególnym uwzględnieniem systemu odprowadzania par ładunku”
Krzysztof Wróbel
„Conceptual design of a navigation system for an Autonomous Underwater Vehicle to be used in bathymetry surveys”
===================================================
2012
Michał Burzycki – laureat Nagrody
„Analiza, projekt i dobór urządzeń pokładowych barki śródlądowej współpracującej z urządzeniami dźwigowymi”

Nominowani:

Karina Brzoskowska
„Opracowanie koncepcji małego innowacyjnego pojazdu na płatach nośnych. Charakterystyki hydrodynamiczne płatów nośnych”
Magdalena Gaca
„Test and Finite Element Model correlation of vertical axis wind turbine”
===================================================
2011
Tomasz Domański – laureat Nagrody
„Koncepcja hydrostatycznego napędu głównego dwustronnego promu pasażersko-samochodowego”

Nominowani:

Ewelina Ciba
„Wpływ stosunków wymiarowych na krzywą ramion prostujących – przyczynek do oceny zmian w międzynarodowych przepisach stateczności”
Paweł Bianga
„Analiza oporowo napędowa szybkiego katamaranu powierzchniowo tnącego”
===================================================
2010
Tadeusz Chruściel – laureat Nagrody
„Projekt koncepcyjny małego wielozadaniowego pojazdu na poduszce powietrznej”

Nominowani:

Jakub Muraszko
„Badanie wpływu zjawisk termodynamicznych zachodzących w kolektorze gazu wylotowego okrętowego silnika spalinowego na proces drgań skrętnych w stanach przejściowych”
Dawid Postój
„Projekt wstępny siłowni statku o nośności 17 000 ton do przewozu »jasnych« produktów naftowych”
Michał Zimnicki
„Analiza wytrzymałości kadłuba drobnicowca uniwersalnego w warunkach asymetrycznego obciążenia ładunkiem masowym”
===================================================
2009
Marcin Zagórski – laureat Nagrody
„Projekt pędnika azymutalnego ze śrubą nastawną o mocy 1 MW”

Nominowani:

Łukasz Hirt
„Modelowanie dynamiki pęcherza kawitacyjnego z uwzględnieniem procesów cieplnych”
Bartosz Sułkowski
„Projekt konstrukcyjno-technologiczny śródlądowego jachtu mieszkalnego, wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego, zaprojektowanego w oparciu o wymagania dyrektywy Unii Europejskiej”
===================================================
2008
Marcin Skrzyński – laureat Nagrody
„Wstępna optymalizacja przekroju poprzecznego i postaci połączenia pilersów z pokładem na dużych samochodowcach z jednym rzędem podpór”

Nominowani:

Agnieszka Jędrzejczak
„Projekt koncepcyjny drobnico-kontenerowca o podwyższonym standardzie ekologicznym na linię Afryki Zachodniej”
Paweł Pasik
„Projekt wciągarki kotwiczno-cumowniczej na zbiornikowcu o długości L=256 m”
Bartosz Puchowski
„Numeryczna optymalizacja kształtu kadłuba na regaty Frisian Solar Challenge 2008”
===================================================
2007
Karol Niklas – laureat Nagrody
„Polioptymalizacja dwóch wybranych wariantów doczołowych połączeń paneli typu sandwicz”

Nominowani:

Agnieszka Kot
„Neuronowy model wybranego urządzenia składowego obiegu turbiny parowej dużej mocy”
Wojciech Leśniewski
„Projekt pędnika azymutalnego do katamaranu napędzanego energią słoneczną”
Karol Pykosz
„Projekt żurawia pokładowego o udźwigu 5 ton”
===================================================
2006
Piotr Jałowski – laureat Nagrody
„Furto-rampa rufowa samochodowca dla 6700 samochodów produkowanego w stoczni Daewoo w Okpo”

Nominowani:

Michał Gintowt
Analysis of coupling between bending and twisting of wind turbine rotor blade”
Wojciech Kozioł
„Analiza wpływu postaci połączenia zbiornika obłowego z dwuposzyciową burtą masowca na stopień koncentracji naprężeń w rejonie połączenia”
Bartosz Woźnicki
„Parametryczna analiza bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym w oparciu o prace Podkomitetu SLF-IMO”.

===================================================

2005
Michał Jusyk – laureat Nagrody
„Żuraw pokładowy o udźwigu 450 kN z napędem hydrostatycznym”

Nominowani:

Przemysław Dysarz
„Projekt wstępny siłowni wielozadaniowego statku typu Ro-Ro, o nośności 5400 ton, prędkości eksploatacyjnej 18,5 węzła, napędzie pośrednim silnikiem średnioobrotowym”
Marek Kraskowski
„Sprężysto-plastyczna analiza silnie wytężonych rejonów konstrukcji kadłuba statku”
Jarosław Wiśniewski
„Zastosowanie sieci neuronowych do analizy parametrów łożysk ślizgowych”

Wszystkim w nagrodę zaoferowano bezpłatne roczne członkostwo w TOP KORAB, a zwycięzcy dwuletnie oraz dodatkowo bezpłatne roczne w RINA.

Laureaci Nagrody TOP KORAB

2004 Wyróżniono dyplomową pracę magisterską opracowaną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Krzysztofa Potulskiego

„Analiza pracy połączenia poprzecznej grodzi falistej z dnem podwójnym zbiornikowca średniej wielkości”
===================================================
2003 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Krzysztof Królak

„Projekt wstępny kontenerowca komorowego 2000/1500 TEU na linię zachodnioamerykańską”
Lech Wykrętowicz
„Projekt wstępny siłowni spalinowej masowca uniwersalnego o nośności 15000 ton i prędkości 15 węzłów”
===================================================
2002 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Grzegorz Drozd

„Modelowanie geometrycznie kształtu kadłuba okrętu w systemie komputerowym TRIBON/INITIAL DESIGN”
Radosław Głodowski
„Określenie własności manewrowych statku metodą badań modelowych na przykładzie szybkiej jednostki handlowej napędzanej gondolowymi pędnikami azymutalnymi”
===================================================
2001 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Paweł Dymarski

„Modelowanie opływu płata oraz śruby okrętowej przy użyciu paneli paraboloidalnych o nieliniowym rozkładzie osobliwości.”
Maciej Radoń
„Weryfikacja wytrzymałości konstrukcji ładunkowej części kadłuba dużego zbiornikowca dwuposzyciowego pod katem możliwości zmniejszenia masy – Propozycja zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmniejszenia masy konstrukcji.”
===================================================
2000 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Arkadiusz Jopek

„Projekt wstępny kontenerowca 1700/1100 TEU.”
Witold Niedbała
„Projekt wstępny siłowni spalinowej kontenerowca 2000 TEU.”
===================================================
1999 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Wojciech Bartczak

„Projekt wstępny siłowni spalinowej dla siarkowca o nośności 16000 t.”
Piotr Szalewski
„Modelowanie wytrzymałościowe kadłuba statku wielozadaniowego do celów projektowania konstrukcji w zakresie jej nośności.”
===================================================
1998 Wyróżniono dyplomową pracę magisterską opracowaną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Maciej Bober, Luis Eduardo-Guarin, Adam Gugała

„Weryfikacja wytrzymałości ładunkowej części kadłuba dużego masowca w oparciu o aktualne wymagania Polskiego Rejestru Statków oraz przewidywane zmiany tych wymagań.”
===================================================
1997 Wyróżniono dyplomową pracę magisterską opracowaną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

 

Maciej Petelski

„Projekt wstępny szybkiego promu pasażerskiego z możliwością przewozu pojazdów osobowych w obszarze Morza Bałtyckiego.”