4 listopada 2020
Autor: Jerzy Czuczman

Uchwała Zarządu Głównego TOP Korab

z dnia 24 września 2020 roku o nadaniu tytułu Członka Honorowego koledze Jerzemu Czuczmanowi