16 marca 2017
Autor: Jerzy Czuczman

RINA-KORAB 2017 rozstrzygnięcie Konkursu

16 marca 2017 odbyła się publiczna prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2017, za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2015/2016. Jest to dwunasta edycja nagrody RINA-KORAB.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB i RINA przyznała

THE 2017 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
za pracę pt. „Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej ”, którą opracowała i przedstawiła mgr inż. Katarzyna Pastwa.

Finalistami Konkursu zostali (w kolejności alfabetycznej):
– mgr inż. Agata Ołdakowska-Gruchała za pracę pt. „Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych.”,
– mgr inż. Alicja Sabady za pracę pt. „Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study ”,
– mgr inż. Andrzej Siedlecki za pracę pt. „Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie.”.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uzyskali bezpłatne roczne członkostwo w Towarzystwie Okrętowców Polskich KORAB oraz w The Royal Institution of Naval Architects RINA, a Zwyciężczyni Konkursu dodatkowo kolejny rok bezpłatnego członkostwa w obu organizacjach.