6 maja 2008
Autor: admin

Posiedzenie Rady CEMT – Amsterdam 6.05.2008

Rada została zapoznana z różnorodnymi unormowaniami odnośnie prawa wykonywania zawodu inżyniera okrętowca stosowanymi w krajach europejskich mających swoje przedstawicielstwo w CEMT.