30 czerwca 2020
Autor: Jerzy Czuczman

TOP KORAB – czas na zmiany

Szanowni Członkowie TOP KORAB, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Dobiega końca pierwsze półrocze 2020 roku, dobiega końca rok akademicki 2019/20. Aktywność TOP KORAB jest wyznaczana cyklem roku akademickiego, a okres wakacyjny zamyka dotychczasową działalność i pozwala przygotować się do realizacji nowych zamierzeń.

Zwyczajowo, za wyjątkiem ostatnich lat, Walne Zgromadzenia odbywały się właśnie pod koniec II kwartału, po to aby nowo wybrane Władze mogły zacząć realizować swoje zamierzenia z początkiem nowego roku akademickiego po przerwie wakacyjnej. Ostatni rok był inny, przede wszystkim ze względu na nawał obowiązków, ale warto przemyśleć powrót do dawnego i sprawdzonego w praktyce systemu.

Wybory w grudniu 2019 roku odbywały się pod silną presją czasową, ale też pod silną presją zadań przed jakimi stanął TOP KORAB, chyba po raz pierwszy w swojej historii. Pierwsza w Europie konferencja młodych okrętowców pod patronatem CEMT miała właśnie odbyć się w Polsce, być zorganizowana przez TOP KORAB, Rada CEMT również na zaproszenie TOP KORAB w Polsce i ponadto jubileuszowa 15. edycja konkursu RINA-KORAB. To spowodowało, że musieliśmy stanąć w obliczu bardzo ważnych i prestiżowych wyzwań, i nie było praktycznie możliwości zastanowienia się nad ewentualnymi zmianami. Stare porzekadło mówi, że „nie zmienia się koni w czasie wyścigu” a wyścig właśnie trwał.

Pomimo wielu przeciwności, w tym pandemii COVID-19 przeprowadziliśmy pierwszą w Europie konferencję „KORAB CEMT Young 2020” i to w sposób całkowicie nowatorski jako telekonferencję z udziałem prelegentów i słuchaczy z Europy i ze świata. Podobnie Jubileuszowy 15 konkurs RINA-KORAB odbył się po raz pierwszy w formule zdalnej. W tym miejscu należą się słowa ogromnego podziękowania i uznania dla wszystkich, którzy poświęcali swój czas i wykazywali się inicjatywą, aby te wydarzenia doszły do skutku i cieszyły się tak wielkim sukcesem.

Obecnie nie mamy przed sobą tak wielkich międzynarodowych wyznawań i warto powrócić do konieczności zastanowienia się nad zmianami jakie powinny nastąpić w TOP KORAB. W moim odczuciu najważniejszą i pierwszą do realizacji jest zmiana pokoleniowa, która otworzy stowarzyszenie na młodych adeptów sztuki budowy okrętów. Takie zadanie powinien przyjąć na siebie nie tylko Prezes Oddziału Gdańskiego, ale również Prezes Zarządu Głównego. Dlatego z dniem 30 czerwca br. składam rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Głównego i od 1 lipca br. nie będę już Prezesem Zarządu Głównego TOP KORAB.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i wszystko co razem osiągnęliśmy do tej pory. Jednocześnie nowemu Prezesowi, który zostanie wybrany życzę również wielu sukcesów.

Nadal pozostaję w Zarządzie Regionu Gdańskiego w składzie Kapituły Członka Honorowego i jeżeli będzie tak potrzeba to będę służył Zarządowi swoim doświadczeniem

Z wyrazami podziękowania,

Jerzy Czuczman Prezes TOP KORAB