4 listopada 2015
Autor: Jerzy Czuczman

ZAPROSZENIE NA WODOWANIE ŻAGLOWCA

W sobotę, 7 listopada 2015 roku o godzinie 12.00 odbędzie się tysięczne wodowanie ! Z pochylni spłynie nowoczesna fregata trzymasztowa. Wejście na teren Stoczni bramą od ul. Swojskiej od godziny 11.00.

Stocznia Remontowa Shipbuilding zaprasza na wydarzenie bez precedensu w swojej 70-letniej tradycji.