11 April 2019
By Jerzy Czuczman

RINA-KORAB Student Award 2019

On March 27th, 2019 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2019 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD

The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged the best presented thesis to be:

Alicja Bera, for „Analiza wpływu własności materiałowych stali na wybrane aspekty odporności konstrukcji dziobu statku typu SOV podczas kolizji”

The other nominees were:

Katarzyna Karasińska, for „Projekt wstępny tramwaju wodnego dla miasta Gdańsk”

Mateusz Kilkowski, for „Projekt żurawia pokładowego z wysięgnikiem łamanym o udźwigu 30 kN i wysięgu 1,5 – 10 m”

Kamil Rogowski, for „Projekt koncepcyjny pływającej stacji regazyfikacji LNG wraz z instalacjami przesyłu i magazynowania gazu na lądzie”