19 November 2018
By Jerzy Czuczman

RINA-KORAB Student Award 2016

On March 16th, 2016 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2016 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej” by Piotr Matusz (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

  • Jacek Jastrzębski, for „Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”,
  • Marta Nowacka, for „Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”,
  • Leszek Samson, for „Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”.

.