19 November 2018
By Jerzy Czuczman

RINA-KORAB Student Award 2018

On April 5th, 2018 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2018 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Optimization of foils for small solar-powered hydrofoil using CFD” by Hanna Pruszko (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

  • Rafał Gierasimczyk, for „Analiza wytężenia konstrukcji stalowego zbiornika na płynny gaz LPG w warunkach nierównomiernego osiadania”,
  • Krzysztof Kopczyk, for „Badanie dynamiki konstrukcji żurawia przeładunkowego w oparciu o metodę elementów skończonych”,
  • Krzysztof Wołoszyk, for „Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie”.