RINA-KORAB Student Award 2018

On April 5th, 2018 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2018 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Optimization of foils for small solar-powered hydrofoil using CFD” by Hanna Pruszko (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

 • Rafał Gierasimczyk, for „Analiza wytężenia konstrukcji stalowego zbiornika na płynny gaz LPG w warunkach nierównomiernego osiadania”,
 • Krzysztof Kopczyk, for „Badanie dynamiki konstrukcji żurawia przeładunkowego w oparciu o metodę elementów skończonych”,
 • Krzysztof Wołoszyk, for „Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie”.

RINA-KORAB Student Award 2017

On March 16th, 2017 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2017 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej” by Katarzyna Pastwa (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

 • Agata Ołdakowska-Gruchała, for „Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych”,
 • Alicja Sabady, for „Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study”,
 • Andrzej Siedlecki, for „„Corrosion’s influence on the structural response of maritime structurej”.

RINA-KORAB Student Award 2016

On March 16th, 2016 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2016 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej” by Piotr Matusz (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

 • Jacek Jastrzębski, for „Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”,
 • Marta Nowacka, for „Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”,
 • Leszek Samson, for „Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”.

.

RINA-KORAB Student Award 2015

On March 19th, 2015 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2015 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Evaluation of the accuracy of ship resistance prediction methods including Computational Fluid Dynamics – case study” by Agnieszka Piekło (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

 • Wojciech Fiłonowicz, for „Analysis of the structural response of the Lower Riser Package module during the landing on underwater production head”,
 • Blanka Golecka, for „Application of Strain Measurements in the Experimental Modal Analysis”,
 • Anna Wierzbicka, for „The influence of oversizing a fillet weld thickness to amount of welding angular distortion.”.

For the first time in RINA-KORAB Award history the winne is a women.

For the first time, one of the speakers was giving a presentation from a distance.

RINA-KORAB Student Award 2014

On March 5th, 2014 during a regular club monthly meeting there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2014 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA, TOP KORAB and University representatives adjudged „Construction of articulated stinger for S-lay pipeline installation method” by Tomasz Werchowicz (MSc Eng) to be the best presented thesis.

This was the ninth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

 • Michał Branczewski, for „Strength analysis of telescoping offshore research tower”,
 • Jakub Sokołowski, for „Project of power plant for a 40 000 tons deadweight chemical tanker with special attention to vapor control system”,
 • Krzysztof Wróbel, for „Conceptual design of a navigation system for an Autonomous Underwater Vehicle to be used in bathymetry surveys”.

RINA-KORAB Student Award 2012

On February 21st, 2013 during a regular club monthly meeting there were presented three final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2012 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD.

The Committee comprised of RINA, TOP KORAB and University representatives adjudged “Analysis, design and equipment selection of inland twin-barge cooperating with a lifting equipment” by Michał Burzycki (MSc Eng) to be the best presented thesis.

This has been the eighth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

 • Karina Brzoskowska, for “Developing a concept of a small innovative hydrofoil. Foils hydrodynamic characteristics.”;
 • Magdalena Gaca, for “Test and Finite Element Model correlation of vertical axis wind turbine.”

RINA-KORAB Student Award 2011

On February 23rd, 2012 during a regular club monthly meeting there were presented three final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2011 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD.

The Committee comprised of RINA, TOP KORAB and University representatives adjudged “A concept of the system of main drive with hydrostatic gear for double-ended car passenger ferry SKS type” by Tomasz Domański (MSc Eng) to be the best presented thesis.

This has already been the seventh edition of RINA-KORAB Award, which is attracting more and more attention. The other nominees were:

 • Ewelina Ciba, for “Influence of the dimensional relationship of the nature of the pontoon righting levers – contribution to the assessment of changes in international regulations for stability”;
 • Paweł Bianga, for “The Analysis of resistance and propulsion system of high speed wave piercing catamaran.”