19 November 2018
By Jerzy Czuczman

RINA-KORAB Student Award 2017

On March 16th, 2017 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2017 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej” by Katarzyna Pastwa (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

  • Agata Ołdakowska-Gruchała, for „Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych”,
  • Alicja Sabady, for „Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study”,
  • Andrzej Siedlecki, for „„Corrosion’s influence on the structural response of maritime structurej”.