Monthly Archives: November 2018

RINA-KORAB Student Award 2018

On April 5th, 2018 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2018 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Optimization of foils for small solar-powered hydrofoil using CFD” by Hanna Pruszko (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

  • Rafał Gierasimczyk, for „Analiza wytężenia konstrukcji stalowego zbiornika na płynny gaz LPG w warunkach nierównomiernego osiadania”,
  • Krzysztof Kopczyk, for „Badanie dynamiki konstrukcji żurawia przeładunkowego w oparciu o metodę elementów skończonych”,
  • Krzysztof Wołoszyk, for „Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie”.

RINA-KORAB Student Award 2017

On March 16th, 2017 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2017 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej” by Katarzyna Pastwa (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

  • Agata Ołdakowska-Gruchała, for „Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych”,
  • Alicja Sabady, for „Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study”,
  • Andrzej Siedlecki, for „„Corrosion’s influence on the structural response of maritime structurej”.

RINA-KORAB Student Award 2016

On March 16th, 2016 there were presented four final year projects by graduates of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at Gdansk University of Technology nominated for

THE 2016 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
The Committee comprised of RINA and TOP KORAB representatives adjudged „Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej” by Piotr Matusz (MSc Eng) to be the best presented thesis. This was the tenth edition of RINA-KORAB Award. The other nominees were:

  • Jacek Jastrzębski, for „Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”,
  • Marta Nowacka, for „Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”,
  • Leszek Samson, for „Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”.

.