Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

Wybory Władz kadencji 2015-2017

17 grudnia 2015 roku odbyły się wybory władz Zarządu Regionu Gdańskiego TOP KORAB

17 grudnia 2015 roku odbyły się wybory władz Zarządu Głównego TOP KORAB

Zapraszamy do zakładki „ZARZĄD”

Zarząd Główny i Zarządy Regionu Gdańskiego i Szczecińskiego życzą wszystkim Członkom i Sympatykom TOP KORAB wiele radości na Święta Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2016 Roku.

Zgromadzenie Członków Regionu Gdańskiego

Zwołane do sali 119 Wydziału OiO Politechniki Gdańskiej na 17 grudnia 2015 roku na godzinę 16.30 w pierwszym terminie i na godzinę 16.45 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad zgromadzenia – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego, następnie wybrany Przewodniczący obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Regionu Gdańskiego i opinii Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Wybory: Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
10. Sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad

Członkowie, którzy nie mogą uczestniczyć są proszeni o przekazanie upoważnienia do głosowania w ich imieniu.

Przykładowa treść upoważnienia:
Ja, (wpisać swoje imię i nazwisko) upoważniam (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnianej, można też wpisać „Przewodniczącego Zgromadzenia”) do głosowania w moim imieniu podczas Regionalnego Zgromadzenia Członków Regionu Gdańskiego zwołanego na17 grudnia 2015 roku.