Miesięczne archiwum: Wrzesień 2002

Posiedzenie Rady WEMT – 21.09.2002

Rada WEMT - Neapol Obiad neapolitański
21 września 2002 w Neapolu w Instytucie Okrętowym Politechniki odbyło się kolejne posiedzenie Rady WEMT. TOP KORAB reprezentowany był przez kolegę Jerzego Czuczmana. Wyjazd sponsorował jego zakład pracy. Najważniejszym punktem obrad było uzgodnienie wersji nowej Konstytucji, która zostanie przedstawiona do zaaprobowania przez zrzeszone stowarzyszenia. Przyjęto nową nazwę konfederacji – CEMT – Confederation of European Maritime Technology Societies. Omówiono również sprawy finansowe i podjęto przygotowania do wyboru Przewodniczącego CEMT na okres kolejnej kadencji.

Spotkanie 19 września 2002

Termin spotkania: 19 września 2002 r., godz. 17:00.

Temat: Comiesięczne spotkanie klubowe połączone ze zwiedzaniem Stoczni oraz prelekcją nt. „Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju Stoczni Północnej SA”.

Miejsce spotkania: Za bramą Stoczni Północnej SA w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 177) przy wjeździe na parking