22 listopada 2001
Spotkanie 22 listopada 2001
Termin spotkania: 22 listopada 2001 r. Zostaliśmy zapoznani z aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi Katedry Hydromechaniki Okrętu Politechniki Gdańskiej.
Czytaj dalej...
10 listopada 2001
Nadanie odznaki
9 listopada 2001, na uroczystej sesji z okazji 75-lecia SIMP, Honorowy Prezes TOP KORAB Sławomir Skrzypiński został odznaczony Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego.
Czytaj dalej...
Design: panimarta.pl