Spotkanie 12 maja 2016

Termin spotkania: 12 maja 2016 r., godz. 13:30.

Miejsce spotkania: Basen modelowy, Centrum Techniki Okrętowej S.A. ul. Szczecińska 65 Gdańsk – Przymorze.  Więcej na stronie: www.cto.gda.pl

Na spotkanie zaprasza Prezes Zarządu C.T.O. S.A. – Pan Zbigniew Karpiński

ZAPRASZAMY Członków i Sympatyków TOP KORAB

 

IX Pomorski Kongres Obywatelski

23 kwietnia br. od godziny 11.00 odbędzie się na Politechnice Gdańskiej IX Pomorski Kongres Obywatelski, z planowanym udziałem Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Rządu RP, oraz Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, a Partnerem Honorowym FORUM OKRĘTOWE, Członek wspierający TOP KORAB.

Program Kongresu – Rejestracja

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Spotkanie 14 kwietnia 2016

Termin spotkania: 14 kwietnia 2016 r., godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Sala 119 Rady Wydziału

Spotkanie prowadzi: Andrzej Krupa – Dyrektor MAN Diesel & Turbo Poland Sp. z o.o.

Temat: Tier III – wyzwania i przygotowane rozwiązania dla silników 2-suwowych MAN Diesel & Turbo.

ZAPRASZAMY Członków i Sympatyków TOP KORAB

RINA-KORAB 2016 rozstrzygnięcie Konkursu

16 marca 2016 odbyła się publiczna prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2016, za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2014/2015. Jest to jedenasta edycja nagrody RINA-KORAB.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB i RINA oraz Wydziału OiO PG przyznała

THE 2016 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD
za pracę pt. „Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej”, którą opracował i przedstawił mgr inż. Piotr Matusz.

Finalistami Konkursu zostali:

  • mgr inż. Marta Nowacka za pracę pt. „Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”,
  • mgr inż. Jacek Jastrzębski za pracę pt. „Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”,
  • mgr inż. Leszek Samson za pracę pt. „Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej.”.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uzyskali bezpłatne roczne członkostwo w Towarzystwie Okrętowców Polskich KORAB oraz w The Royal Institution of Naval Architects RINA, a Zwycięzca Konkursu dodatkowo kolejny rok bezpłatnego członkostwa w obu organizacjach.

Finał Konkursu RINA-KORAB 2016

Termin spotkania: środa 16 marca 2016 r., godz. 15:15

Miejsce spotkania: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Audytorium prof. Sipowicza

Finał Konkursu RINA-KORAB 2016  oraz wykład Akademii Przemysłów Morskich (podczas obrad Jury Konkursu) o najnowszej jednostce „Heavy Lift Jack-Up Barge” poprowadzą przedstawiciele CRIST i StoGda

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

więcej na RINA_KORAB_16032016

 

Spotkanie 28 stycznia 2016

Termin spotkania: 28 stycznia 2016 r., godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, ulica Tokarska 21-25, oddział Narodowego Muzeum Morskiego

Spotkanie prowadzi: dr inż. Jerzy Litwin – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego

Temat: Wystawa multimedialna – Statki Nasza Pasja

Wybory Władz kadencji 2015-2017

17 grudnia 2015 roku odbyły się wybory władz Zarządu Regionu Gdańskiego TOP KORAB

17 grudnia 2015 roku odbyły się wybory władz Zarządu Głównego TOP KORAB

Zapraszamy do zakładki „ZARZĄD”

Zarząd Główny i Zarządy Regionu Gdańskiego i Szczecińskiego życzą wszystkim Członkom i Sympatykom TOP KORAB wiele radości na Święta Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2016 Roku.

Zgromadzenie Członków Regionu Gdańskiego

Zwołane do sali 119 Wydziału OiO Politechniki Gdańskiej na 17 grudnia 2015 roku na godzinę 16.30 w pierwszym terminie i na godzinę 16.45 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad zgromadzenia – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego, następnie wybrany Przewodniczący obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Regionu Gdańskiego i opinii Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Wybory: Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
10. Sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad

Członkowie, którzy nie mogą uczestniczyć są proszeni o przekazanie upoważnienia do głosowania w ich imieniu.

Przykładowa treść upoważnienia:
Ja, (wpisać swoje imię i nazwisko) upoważniam (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnianej, można też wpisać „Przewodniczącego Zgromadzenia”) do głosowania w moim imieniu podczas Regionalnego Zgromadzenia Członków Regionu Gdańskiego zwołanego na17 grudnia 2015 roku.