Nadanie odznaki

9 listopada 2001, na uroczystej sesji z okazji 75-lecia SIMP, Honorowy Prezes TOP KORAB Sławomir Skrzypiński został odznaczony Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego.

Spotkanie 25 października 2001

Termin spotkania: 25 października 2001 r.

W Porcie Wojennym Gdynia Oksywie zwiedzaliśmy okręt wsparcia logistycznego ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Spotkanie prowadził mgr inż. Andrzej Rachwalski – Główny Inżynier Budowy Jednostki 890/1,

Przedstawiciel TOP KORAB w Radzie PFSNT NOT w Gdańsku

  • Uchwałą Rady PFSNT NOT w Gdańsku z dnia 9 lipca 2001 TOP KORAB został przyjęty w poczet Oddziałów SNT tworzących Terenową Jednostkę Organizacyjną FSNT NOT w Gdańsku.
  • Decyzją Zarządu TOP KORAB kolega Marian Rief został wydelegowany jako nasz przedstawiciel w Radzie Pomorskiej FSNT NOT w Gdańsku.
  • Decyzją Zarządu TOP KORAB kolega Włodzimierz Majewski został powołany do Rady Naukowej Instytutu przy Radzie FSNT NOT w Gdańsku.

Współpraca z RINA

25 kwietnia 1998r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Towarzystwem Okrętowców Polskich KORAB a The Royal Institution of Naval Architects RINA.

  • Dotyczy promocji sztuki i wiedzy z dziedziny budowy okrętów i techniki morskiej w zakresie zgodnym ze wzajemnymi zainteresowaniami
  • Zapewnia członkom obu towarzystw podobne uprawnienia do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez te towarzystwa oraz dostęp do ich publikacji.