XXI Sesja Naukowa Okrętowców

W dniu 28 września 2004 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odbyła się XXI Sesja Naukowa Okrętowców. Sesję otworzył dziekan Wydziału prof. Jan Sznatyr. Następnie zabrali głos przewodniczący Forum Okrętowego Prezes Piotr Soyka oraz przewodniczący TOP Korab Bogumił Banach. Sesja upłynęła w roboczej atmosferze i zwyczajowo była prowadzona w dwóch grupach tematycznych:

  • Hydromechanika, Konstrukcja, Projektowanie i Technologia Okrętów
  • Maszyny, Urządzenia i Siłownie Okrętowe

IM007088 IM007089 IM007085 IM007087

Spotkanie 19 czerwca 2004

Termin spotkania: 19 czerwca 2004 r.

Wycieczka autokarowa do filii Centralnego Muzeum Morskiego w Kątach Rybackich. Organizuje mgr inż. Danuta Świerkosz-Miądlikowska.

Spotkanie 20 maja 2004

Termin spotkania: 20 maja 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Początki i rozwój Polskiego Rejestru Statków

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Jerzy Markiewicz.

Miejsce spotkania: budynek NOT

Posiedzenie Rady CEMT – 2.04.2004

W Stoczni Gdynia Na Kamiennej Górze

2 kwietnia 2004 na terenie Stoczni Gdynia odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT, którego gospodarzem był TOP KORAB. Dyskutowano o zmianach wizerunku CEMT, po uchwaleniu nowej konstytucji i objęciu funkcji przewodniczącego przez pana Willem de Jong. Stwierdzono, że dokonane zmiany okazały się być korzystne dla CEMT i wzmocniły organizację. Zostały ponownie nawiązane kontakty z towarzystwami okrętowców, które wcześniej opuściły Konfederację, z krajów istotnych dla przemysłu okrętowego Europy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia na drodze do dalszej integracji towarzystw okrętowych w krajach europejskich.

Ponadto przeanalizowano stan przygotowań do konferencji organizowanej pod patronatem CEMT przez RINA oraz IMarEST w Londynie w dniach 2-3. listopada 2004. Temat konferencji: „European Shipbuilding, Repair and Conversion – The Future”. Szczegóły na stronach: http://www.rina.org.uk/ oraz http://www.imarest.org/.

Przewodniczący CEMT został zaproszony na spotkanie z Wiceprezesem Stoczni Gdynia. Posiedzenie Rady CEMT zakończyło się zwiedzaniem Stoczni Gdynia oraz Starego Miasta w Gdańsku.

Spotkanie 25 marca 2004

Termin spotkania: 25 marca 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Początki badań modelowych w Polsce

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Tadeusz Zdybek.

Miejsce spotkania: budynek NOT

Spotkanie 19 lutego 2004

Termin spotkania: 19 lutego 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Budowa replik dawnych statków i łodzi w Europie

Prelekcja połączona z pokazem amatorskich filmów wideo. Spotkanie poprowadzi dr inż. Jerzy Litwin.

Miejsce spotkania: budynek CMM na Wyspie Ołowianka, ul. Ołowianka 9-13