Spotkanie 19 czerwca 2004

Termin spotkania: 19 czerwca 2004 r.

Wycieczka autokarowa do filii Centralnego Muzeum Morskiego w Kątach Rybackich. Organizuje mgr inż. Danuta Świerkosz-Miądlikowska.

Spotkanie 20 maja 2004

Termin spotkania: 20 maja 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Początki i rozwój Polskiego Rejestru Statków

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Jerzy Markiewicz.

Miejsce spotkania: budynek NOT

Posiedzenie Rady CEMT – 2.04.2004

W Stoczni Gdynia Na Kamiennej Górze

2 kwietnia 2004 na terenie Stoczni Gdynia odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT, którego gospodarzem był TOP KORAB. Dyskutowano o zmianach wizerunku CEMT, po uchwaleniu nowej konstytucji i objęciu funkcji przewodniczącego przez pana Willem de Jong. Stwierdzono, że dokonane zmiany okazały się być korzystne dla CEMT i wzmocniły organizację. Zostały ponownie nawiązane kontakty z towarzystwami okrętowców, które wcześniej opuściły Konfederację, z krajów istotnych dla przemysłu okrętowego Europy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia na drodze do dalszej integracji towarzystw okrętowych w krajach europejskich.

Ponadto przeanalizowano stan przygotowań do konferencji organizowanej pod patronatem CEMT przez RINA oraz IMarEST w Londynie w dniach 2-3. listopada 2004. Temat konferencji: „European Shipbuilding, Repair and Conversion – The Future”. Szczegóły na stronach: http://www.rina.org.uk/ oraz http://www.imarest.org/.

Przewodniczący CEMT został zaproszony na spotkanie z Wiceprezesem Stoczni Gdynia. Posiedzenie Rady CEMT zakończyło się zwiedzaniem Stoczni Gdynia oraz Starego Miasta w Gdańsku.

Spotkanie 25 marca 2004

Termin spotkania: 25 marca 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Początki badań modelowych w Polsce

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Tadeusz Zdybek.

Miejsce spotkania: budynek NOT

Spotkanie 19 lutego 2004

Termin spotkania: 19 lutego 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Budowa replik dawnych statków i łodzi w Europie

Prelekcja połączona z pokazem amatorskich filmów wideo. Spotkanie poprowadzi dr inż. Jerzy Litwin.

Miejsce spotkania: budynek CMM na Wyspie Ołowianka, ul. Ołowianka 9-13

Spotkanie 22 stycznia 2004

Termin spotkania: 22 stycznia 2004 r., godz. 18:00.

Temat: Nowe projekty statków oferowanych przez Stocznię Gdynia S.A.

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Antoni Rylke.

Miejsce spotkania: Sala B budynku NOT przy ulicy Rajskiej 6 w Gdańsku

Spotkanie 11 grudnia 2003

Termin spotkania: 11 grudnia 2003 r., godz. 18:00.

Odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z prezentacją Kroniki TOP Korab prowadzonej przez Koleżankę Danusię Świerkosz-Miądlikowską.