Nagrody

Laureaci Nagrody The RINA-KORAB Student Naval Architect Award

2012
Michał Burzycki – laureat Nagrody
„Analiza, projekt i dobór urządzeń pokładowych barki śródlądowej współpracującej z urządzeniami dźwigowymi”

Nominowani:

Karina Brzoskowska
„Opracowanie koncepcji małego innowacyjnego pojazdu na płatach nośnych. Charakterystyki hydrodynamiczne płatów nośnych”
Magdalena Gaca
„Test and Finite Element Model correlation of vertical axis wind turbine”
2011
Tomasz Domański – laureat Nagrody
„Koncepcja hydrostatycznego napędu głównego dwustronnego promu pasażersko-samochodowego”

Nominowani:

Ewelina Ciba
„Wpływ stosunków wymiarowych na krzywą ramion prostujących – przyczynek do oceny zmian w międzynarodowych przepisach stateczności”
Paweł Bianga
„Analiza oporowo napędowa szybkiego katamaranu powierzchniowo tnącego”
2010
Tadeusz Chruściel – laureat Nagrody
„Projekt koncepcyjny małego wielozadaniowego pojazdu na poduszce powietrznej”

Nominowani:

Jakub Muraszko
„Badanie wpływu zjawisk termodynamicznych zachodzących w kolektorze gazu wylotowego okrętowego silnika spalinowego na proces drgań skrętnych w stanach przejściowych”
Dawid Postój
„Projekt wstępny siłowni statku o nośności 17 000 ton do przewozu »jasnych« produktów naftowych”
Michał Zimnicki
„Analiza wytrzymałości kadłuba drobnicowca uniwersalnego w warunkach asymetrycznego obciążenia ładunkiem masowym”
2009
Marcin Zagórski – laureat Nagrody
„Projekt pędnika azymutalnego ze śrubą nastawną o mocy 1 MW”

Nominowani:

Łukasz Hirt
„Modelowanie dynamiki pęcherza kawitacyjnego z uwzględnieniem procesów cieplnych”
Bartosz Sułkowski
„Projekt konstrukcyjno-technologiczny śródlądowego jachtu mieszkalnego, wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego, zaprojektowanego w oparciu o wymagania dyrektywy Unii Europejskiej”
2008
Marcin Skrzyński – laureat Nagrody
„Wstępna optymalizacja przekroju poprzecznego i postaci połączenia pilersów z pokładem na dużych samochodowcach z jednym rzędem podpór”

Nominowani:

Agnieszka Jędrzejczak
„Projekt koncepcyjny drobnico-kontenerowca o podwyższonym standardzie ekologicznym na linię Afryki Zachodniej”
Paweł Pasik
„Projekt wciągarki kotwiczno-cumowniczej na zbiornikowcu o długości L=256 m”
Bartosz Puchowski
„Numeryczna optymalizacja kształtu kadłuba na regaty Frisian Solar Challenge 2008”
2007
Karol Niklas – laureat Nagrody
„Polioptymalizacja dwóch wybranych wariantów doczołowych połączeń paneli typu sandwicz”

Nominowani:

Agnieszka Kot
„Neuronowy model wybranego urządzenia składowego obiegu turbiny parowej dużej mocy”
Wojciech Leśniewski
„Projekt pędnika azymutalnego do katamaranu napędzanego energią słoneczną”
Karol Pykosz
„Projekt żurawia pokładowego o udźwigu 5 ton”
2006
Piotr Jałowski – laureat Nagrody
„Furto-rampa rufowa samochodowca dla 6700 samochodów produkowanego w stoczni Daewoo w Okpo”

Wszystkim kolegom w nagrodę zaoferowano roczne bezpłatne członkostwo w TOP KORAB, a zwycięzcy dodatkowo dwuletnie bezpłatne członkostwo w RINA.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie członków TOP KORAB.

2005
Michał Jusyk – laureat Nagrody
„Żuraw pokładowy o udźwigu 450 kN z napędem hydrostatycznym”

Nominowani:

Przemysław Dysarz
„Projekt wstępny siłowni wielozadaniowego statku typu Ro-Ro, o nośności 5400 ton, prędkości eksploatacyjnej 18,5 węzła, napędzie pośrednim silnikiem średnioobrotowym”
Marek Kraskowski
„Sprężysto-plastyczna analiza silnie wytężonych rejonów konstrukcji kadłuba statku”
Jarosław Wiśniewski
„Zastosowanie sieci neuronowych do analizy parametrów łożysk ślizgowych”

Wszystkim kolegom w nagrodę zaoferowano roczne bezpłatne członkostwo w TOP KORAB, a zwycięzcy dodatkowo dwuletnie bezpłatne członkostwo w RINA.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie członków TOP KORAB.

Laureaci Nagrody TOP KORAB

2004 Wyróżniono dyplomową pracę magisterską opracowaną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Krzysztofa Potulskiego
„Analiza pracy połączenia poprzecznej grodzi falistej z dnem podwójnym zbiornikowca średniej wielkości”
2003 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Krzysztof Królak
„Projekt wstępny kontenerowca komorowego 2000/1500 TEU na linię zachodnioamerykańską”
Lech Wykrętowicz
„Projekt wstępny siłowni spalinowej masowca uniwersalnego o nośności 15000 ton i prędkości 15 węzłów”
2002 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Grzegorz Drozd
„Modelowanie geometrycznie kształtu kadłuba okrętu w systemie komputerowym TRIBON/INITIAL DESIGN”
Radosław Głodowski
„Określenie własności manewrowych statku metodą badań modelowych na przykładzie szybkiej jednostki handlowej napędzanej gondolowymi pędnikami azymutalnymi”
2001 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Paweł Dymarski
„Modelowanie opływu płata oraz śruby okrętowej przy użyciu paneli paraboloidalnych o nieliniowym rozkładzie osobliwości.”
Maciej Radoń
„Weryfikacja wytrzymałości konstrukcji ładunkowej części kadłuba dużego zbiornikowca dwuposzyciowego pod katem możliwości zmniejszenia masy – Propozycja zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmniejszenia masy konstrukcji.”
2000 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Arkadiusz Jopek
„Projekt wstępny kontenerowca 1700/1100 TEU.”
Witold Niedbała
„Projekt wstępny siłowni spalinowej kontenerowca 2000 TEU.”
1999 Wyróżniono dwie dyplomowe prace magisterskie opracowane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Wojciech Bartczak
„Projekt wstępny siłowni spalinowej dla siarkowca o nośności 16000 t.”
Piotr Szalewski
„Modelowanie wytrzymałościowe kadłuba statku wielozadaniowego do celów projektowania konstrukcji w zakresie jej nośności.”
1998 Wyróżniono dyplomową pracę magisterską opracowaną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Maciej Bober, Luis Eduardo-Guarin, Adam Gugała
„Weryfikacja wytrzymałości ładunkowej części kadłuba dużego masowca w oparciu o aktualne wymagania Polskiego Rejestru Statków oraz przewidywane zmiany tych wymagań.”
1997 Wyróżniono dyplomową pracę magisterską opracowaną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:
Maciej Petelski
„Projekt wstępny szybkiego promu pasażerskiego z możliwością przewozu pojazdów osobowych w obszarze Morza Bałtyckiego.”

Dodaj komentarz