Archiwa kategorii: CEMT

Posiedzenie Rady WEMT – 21.09.2002

Rada WEMT - Neapol Obiad neapolitański
21 września 2002 w Neapolu w Instytucie Okrętowym Politechniki odbyło się kolejne posiedzenie Rady WEMT. TOP KORAB reprezentowany był przez kolegę Jerzego Czuczmana. Wyjazd sponsorował jego zakład pracy. Najważniejszym punktem obrad było uzgodnienie wersji nowej Konstytucji, która zostanie przedstawiona do zaaprobowania przez zrzeszone stowarzyszenia. Przyjęto nową nazwę konfederacji – CEMT – Confederation of European Maritime Technology Societies. Omówiono również sprawy finansowe i podjęto przygotowania do wyboru Przewodniczącego CEMT na okres kolejnej kadencji.

Posiedzenie Rady WEMT – 24.03.2002

Zdjęcie ze spotkania
24 marca 2002 w Roterdamie, na terenie stoczni remontowej „Verolme Botlek”, odbyło sie kolejne posiedzenie Rady WEMT. TOP KORAB był reprezentowany przez kolegów Bogumiła Banacha i Jerzego Czuczmana. Wyjazd sponsorowały ich zakłady pracy. W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • sprawy finansowe i budżet WEMT,
  • uzgodniono, że rotacyjne przewodnictwo WEMT w okresie 2003-2004 zostanie objęte przez greckie stowarzyszenie HANA,
  • uzgodniono formułę publikowania „Paper of Distinction”,
  • uzgodniono sposób reprezentowania WEMT na forum Komisji Europejskich,
  • przedstawiono projekt nowej Konstytucji WEMT.

Spotkanie zostało zakończone uroczystą kolacją.