Archiwa kategorii: CEMT

Posiedzenie Rady CEMT – 4.11.2004

W bibliotece RINA
4 listopada w Londynie w siedzibie brytyjskiego królewskiego towarzystwa okrętowców RINA odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT. W trakcie Rady pogratulowano towarzystwom RINA i IMarEST bardzo dobrego zorganizowania konferencji pod patronatem CEMT. Następna konferencja pod patronatem CEMT planowana jest na jesieni 2006. Ponadto omówiony został program ustanowienia wyróżnienia CEMT Award. Równocześnie podjęto przygotowania do wyboru przewodniczącego CEMT na następną kadencję. Kolejne posiedzenie Rady CEMT na zaproszenie kolegów okrętowców z Portugalii odbędzie się w Lizbonie.

Posiedzenie Rady CEMT – 2.04.2004

W Stoczni Gdynia Na Kamiennej Górze

2 kwietnia 2004 na terenie Stoczni Gdynia odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT, którego gospodarzem był TOP KORAB. Dyskutowano o zmianach wizerunku CEMT, po uchwaleniu nowej konstytucji i objęciu funkcji przewodniczącego przez pana Willem de Jong. Stwierdzono, że dokonane zmiany okazały się być korzystne dla CEMT i wzmocniły organizację. Zostały ponownie nawiązane kontakty z towarzystwami okrętowców, które wcześniej opuściły Konfederację, z krajów istotnych dla przemysłu okrętowego Europy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia na drodze do dalszej integracji towarzystw okrętowych w krajach europejskich.

Ponadto przeanalizowano stan przygotowań do konferencji organizowanej pod patronatem CEMT przez RINA oraz IMarEST w Londynie w dniach 2-3. listopada 2004. Temat konferencji: „European Shipbuilding, Repair and Conversion – The Future”. Szczegóły na stronach: http://www.rina.org.uk/ oraz http://www.imarest.org/.

Przewodniczący CEMT został zaproszony na spotkanie z Wiceprezesem Stoczni Gdynia. Posiedzenie Rady CEMT zakończyło się zwiedzaniem Stoczni Gdynia oraz Starego Miasta w Gdańsku.

Posiedzenie Rady CEMT – 21.11.2003

21 listopada 2003 w Amsterdamie odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT. Omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • W dniach 2/3 listopada 2004 odbędzie się w Londynie konferencja pod patronatem CEMT na temat przemysłu okrętowego Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Powołany zostanie Międzynarodowy Komitet, w skład którego wejdzie przedstawiciel TOP KORAB.
  • Tworzenie listy niezależnych ekspertów MIF.
  • Program „Leadership 2015” jako kierunek aktywnej roli europejskiego przemysłu okrętowego w świecie.
  • Zawieszono publikacje „Paper of Distinction”
  • Kolejne posiedzenie Rady CEMT odbędzie się w Gdańsku 2 kwietnia 2004.

Zdjęcie rodzinne Grecja/Portugalia Prezentacja

Posiedzenie Rady CEMT – 29.03.2003

Przewodniczący wręcza upominek Mr. WEMT
29 marca 2003 w Rotterdamie, na terenie stoczni remontowej „Verolme Botlek”, odbyło sie kolejne posiedzenie Rady CEMT, które prowadził nowy Przewodniczący Pan Willem de Jong. TOP KORAB był reprezentowany przez kolegów Bogumiła Banacha i Jerzego Czuczmana. Wyjazd był sponsorowany przez zakład pracy. Porządek spotkania objął natępujące sprawy:

  • formalnie została zatwierdzona nazwa CEMT oraz przyjęta Konstytucja CEMT,
  • Przewodniczący przedstawił propozycje do dyskusji w trakcie uzgadniania nowego programu działania CEMT,
  • omówiono sprawy finansowe i budżet CEMT,
  • poruszono sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, w tym rekomendowanie niezależnych ekspertów,

Spotkanie zakończone zostało przejażdżką statkiem ze Stoczni do centrum Rotterdamu, a następnie uroczystą kolacją, którą wydał Prezes Stoczni pan Jan van der Wal na cześć odchodzącego długoletniego sekretarza WEMT Pana Wima Spuymana zwanego żartobliwie „Mr. WEMT”.