Archiwa kategorii: CEMT

Posiedzenie Rady CEMT w Gdańsku 15 listopada 2013 roku

W dniu 15 listopda 2013 r na terenie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady CEMT – Europejskiej Konfederacji Morskich Stowarzyszeń Technicznych. TOP KORAB, dzięki uprzejmości dr. Jerzego Litwina – Dyrektora CMM, mógł pełnić funkcję gospodarza tak zacnego grona przedstawicieli okrętowców z całej Europy.

STA75625  STA75627  STA75626

Posiedzenie Rady CEMT – Lizbona 4.05.2009

Kolejne posiedzenie Rady CEMT odbyło się 4 maja w Lizbonie. Dyskutowano między innymi:

  • o tym jak zachęcać młodych inżynierów do związania kariery zawodowej z gospodarką morską,
  • o tworzeniu Wydziału Gospodarki Morskiej na Europejskiej Uczelni Technicznej
  • oraz o dorocznej nagrodzie CEMT.

Grono członków rozszerzone zostało o Tureckie Stowarzyszenie Okrętowców.

Posiedzenie Rady CEMT – Kopenhaga 31.10.2008

Nastąpiło dalsze rozszerzenie federacji, duńskie stowarzyszenie inżynierów okrętowców zostało członkiem stowarzyszonym CEMT.

Rada CEMT uznała, że stowarzyszenia zawodowe inżynierów spełniają istotną funkcję społeczną i dlatego tak ważnym jest przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej. CEMT nie zamierza wprowadzać jednolitych zasad dla
wszystkich członków CEMT, jednak wszystkie stowarzyszenia powinny mieć opracowany własny Kodeks Etyki.

Posiedzenie Rady CEMT – Madryt 27.10.2006

Rada dyskutowała sprawy związane ze sposobem kształcenia i rozwojem zawodowym inżynierów związanych z przemysłem budowy okrętów.

Przyznana została nagroda CEMT Award 2006 dla:

  • Dr Corrado Antonini – Prezesa grupy Fincantieri w uznaniu  jego wkładu dla europejskiego przemysłu okrętowego
  • Pierre-Armand Thomas – Wice Prezesa Technologie et Innovation of Technip France w uznaniu jego wkładu dla przemysłu offshore

Posiedzenie Rady CEMT – Neapol 28.04.2006Rada CEMT po raz pierwszy w historii przyznała nagrodę: CEMT Award 2005. Uznano, że nagroda będzie przyznawana za wybitne zasługi dla europejskiego przemysłu okrętowego.

Pierwszym uhonorowanym nagrodą CEMT Award został prof. Jerzego Doerffera za swój wkład dla europejskiego przemysłu okrętowego.

Posiedzenie Rady CEMT – 4.11.2005

4 listopada 2005 w Paryżu w siedzibie francuskiego stowarzyszenia okrętowców odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT prowadzone przez Trevora Blakeley. Po raz pierwszy na posiedzenie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele ze stowarzyszeń okrętowców Włoch, Danii i Niemiec jako obserwatorzy z możliwością przystąpienia w ciągu roku do Konfederacji.

Rada CEMT po raz pierwszy w swej histori przyznała Wyróżnienie za wybitny wkład w rozwój europejskiego przemysłu okrętowego. Wyróżnienie CEMT Award 2005 zostało przyznane profesorowi Jerzemu Doerfferowi, kandydatowi zapropnowanemu przez TOP KORAB.

W trakcie posiedzenia uzgodniono również m.in.:

  • zmniejszenie składek członkowskich o prawie 40% w wyniku inicjatywy nowego Przewodniczącego w sposób zasadniczy zmniejszającego koszty poprzez zmiany w sposobie działania organizacji,
  • zaaprobowano stanowisko CEMT wysłane do Rady Europy w sprawie założeń do Europejskiej Polityki Morskiej,
  • opracowanie informacji o wymaganiach stawianych w stowarzyszonych krajach odnośnie możliwości wykonywania zawodu projektanta statku,
  • podjęciu przygotowań do kolejnej konferencji firmowanej przez CEMT na wiosnę 2007 roku.