Archiwa autora: Jerzy Czuczman

Spotkanie 28 stycznia 2016

Termin spotkania: 28 stycznia 2016 r., godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, ulica Tokarska 21-25, oddział Narodowego Muzeum Morskiego

Spotkanie prowadzi: dr inż. Jerzy Litwin – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego

Temat: Wystawa multimedialna – Statki Nasza Pasja

Wybory Władz kadencji 2015-2017

17 grudnia 2015 roku odbyły się wybory władz Zarządu Regionu Gdańskiego TOP KORAB

17 grudnia 2015 roku odbyły się wybory władz Zarządu Głównego TOP KORAB

Zapraszamy do zakładki „ZARZĄD”

Zarząd Główny i Zarządy Regionu Gdańskiego i Szczecińskiego życzą wszystkim Członkom i Sympatykom TOP KORAB wiele radości na Święta Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2016 Roku.

Zgromadzenie Członków Regionu Gdańskiego

Zwołane do sali 119 Wydziału OiO Politechniki Gdańskiej na 17 grudnia 2015 roku na godzinę 16.30 w pierwszym terminie i na godzinę 16.45 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad zgromadzenia – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
2. Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta – prowadzi Przewodniczący Regionu Gdańskiego, następnie wybrany Przewodniczący obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Regionu Gdańskiego i opinii Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Wybory: Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
10. Sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad

Członkowie, którzy nie mogą uczestniczyć są proszeni o przekazanie upoważnienia do głosowania w ich imieniu.

Przykładowa treść upoważnienia:
Ja, (wpisać swoje imię i nazwisko) upoważniam (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnianej, można też wpisać „Przewodniczącego Zgromadzenia”) do głosowania w moim imieniu podczas Regionalnego Zgromadzenia Członków Regionu Gdańskiego zwołanego na17 grudnia 2015 roku.

Spotkanie 19 listopada 2015

Termin spotkania: 19 listopada 2015 r., godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Sala 119 Rady Wydziału

Spotkanie prowadzi: Pani  Jadwiga Sztelwander-Zieba – Dyrektor DELTAMARIN Sp. z o.o.

Temat: Polska zagłębiem projektowym europejskich przemysłów morskich

Spotkanie 15 października 2015

Termin spotkania: 15 października 2015 r., godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Sala 119 Rady Wydziału

Spotkanie prowadzi: Pan Tomasz Plotka – Generalny Projektant Stogda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Temat: Projektowanie dla Klientów „z całego świata”

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015

Termin spotkania: piątek 9 października 2015 od godziny 9.00 do 15.00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w GDYNI, Aleja Zwycięstwa 96/98 – w pobliżu przystanku SKM Gdynia Redłowo

Motto panelu Przemysły Morskie: „Siłą sektora są nie tylko duże firmy”

Program dostępny na stronie: http://forumokretowe.org.pl/files/news_pl_61.pdf

Przy rejestracji proszę zaznaczyć kwadrat Przemysły Morskie: http://forum.gdynia.pl/pl/newsletter/

Nagroda Innowacyjna Gospodarka Morska 2015

ZAPRASZAMY SERDECZNIE