Archiwa autora: admin

Posiedzenie Rady WEMT – 21.09.2002

Rada WEMT - Neapol Obiad neapolitański
21 września 2002 w Neapolu w Instytucie Okrętowym Politechniki odbyło się kolejne posiedzenie Rady WEMT. TOP KORAB reprezentowany był przez kolegę Jerzego Czuczmana. Wyjazd sponsorował jego zakład pracy. Najważniejszym punktem obrad było uzgodnienie wersji nowej Konstytucji, która zostanie przedstawiona do zaaprobowania przez zrzeszone stowarzyszenia. Przyjęto nową nazwę konfederacji – CEMT – Confederation of European Maritime Technology Societies. Omówiono również sprawy finansowe i podjęto przygotowania do wyboru Przewodniczącego CEMT na okres kolejnej kadencji.

Spotkanie 19 września 2002

Termin spotkania: 19 września 2002 r., godz. 17:00.

Temat: Comiesięczne spotkanie klubowe połączone ze zwiedzaniem Stoczni oraz prelekcją nt. „Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju Stoczni Północnej SA”.

Miejsce spotkania: Za bramą Stoczni Północnej SA w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 177) przy wjeździe na parking

Spotkanie 20 czerwca 2002

Termin spotkania: 20 czerwca 2002 r., godz. 18:00.

Temat: Spotkanie klubowe: dyskusja o polskim przemyśle okrętowym.

Moderatorem spotkania będzie mgr inż. Sławomir Skrzypiński.

Miejsce spotkania: NOT Gdańsk

Spotkanie 11 maja 2002

Termin spotkania: 11 maja 2002 r., godz. 9:00.

Zwiedzanie Stoczni Gdynia SA razem z uczestnikami XX SNO.

Miejsce spotkania: przed bramą główną Stoczni Gdynia SA przy ul. Czechosłowackiej 3

Spotkanie 18 kwietnia 2002

Termin spotkania: 18 kwietnia 2002 r., godz. 17:00.

Tym razem mieliśmy możliwość zwiedzenia Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im.J.Piłsudskiego S.A. oraz zapoznania się z jej osiągnięciami. Od Prezesa Zarządu Stoczni, kolegi Piotra Soyki – długoletniego członka naszego Towarzystwa, dowiedzieliśmy się o drodze dochodzenia do prywatyzacji Stoczni oraz o jej kolejnych sukcesach. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Członek Honorowy Towarzystwa, profesor Jerzy Doerffer.

Posiedzenie Rady WEMT – 24.03.2002

Zdjęcie ze spotkania
24 marca 2002 w Roterdamie, na terenie stoczni remontowej „Verolme Botlek”, odbyło sie kolejne posiedzenie Rady WEMT. TOP KORAB był reprezentowany przez kolegów Bogumiła Banacha i Jerzego Czuczmana. Wyjazd sponsorowały ich zakłady pracy. W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • sprawy finansowe i budżet WEMT,
  • uzgodniono, że rotacyjne przewodnictwo WEMT w okresie 2003-2004 zostanie objęte przez greckie stowarzyszenie HANA,
  • uzgodniono formułę publikowania „Paper of Distinction”,
  • uzgodniono sposób reprezentowania WEMT na forum Komisji Europejskich,
  • przedstawiono projekt nowej Konstytucji WEMT.

Spotkanie zostało zakończone uroczystą kolacją.

Spotkanie 21 marca 2002

Termin spotkania: 21 marca 2002 r., godz. 18:00.

Temat: Prezentacja medali ze zbiorów Kolegi Miłosza Frąckowiaka połączoną z prelekcją nt. „Sztuka medalierska w przemyśle okrętowym a w szczególności w Stoczni Gdańskiej”.

Miejsce spotkania: NOT Gdańsk