Archiwa autora: admin

Spotkanie 26 stycznia 2006

Termin spotkania: 26 stycznia 2006 r., godz. 18:00.

Temat: Program Leadership 2015

Przedstawi Sławomir Skrzypiński – Dyrektor Forum Okrętowego

Miejsce spotkania: budynek NOT

Nagroda KORAB-RINA 2005

24 listopada w trakcie kolejnego comiesięcznego spotkania klubowego odbyła się prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2005.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB, RINA i Wydziału OiO Politechniki Gdańskiej przyznała

THE 2005 RINA-KORAB STUDENT NAVAL ARCHITECT AWARD

za pracę: „Żuraw pokładowy o udźwigu 450 kN z napędem hydrostatycznym”, którą opracował i przedstawił mgr inż. Michał Jusyk.

Pozostałe prace nominowane do nagrody i zaprezentowane w trakcie spotkania:

  • „Projekt wstępny siłowni wielozadaniowego statku typu Ro-Ro, o nośności 5400 ton, prędkości eksploatacyjnej 18,5 węzła, napędzie pośrednim silnikiem średnioobrotowym” – prezentował mgr inż. Przemysław Dysarz,
  • „Sprężysto-plastyczna analiza silnie wytężonych rejonów konstrukcji kadłuba statku ” – prezentował mgr inż. Marek Kraskowski,
  • „Zastosowanie sieci neuronowych do analizy parametrów łożysk ślizgowych ” – prezentował mgr inż. Jarosław Wiśniewski.

Wszystkim kolegom w nagrodę zaoferowano roczne bezpłatne członkostwo w TOP KORAB, a zwycięzcy dodatkowo dwuletnie bezpłatne członkostwo w RINA.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie członków TOP KORAB.

HPIM3825 HPIM3800 HPIM3816 HPIM3806 HPIM3823 HPIM3821 HPIM3812

Spotkanie 15 grudnia 2005

Termin spotkania: 15 grudnia 2005 r., godz. 18:00.

Temat: „Dziś i jutro Hydrobudowy S.A.” przedstawi mgr inż. Janusz Wiszniewski.

Następnie odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Miejsce spotkania: budynek NOT

Posiedzenie Rady CEMT – 4.11.2005

4 listopada 2005 w Paryżu w siedzibie francuskiego stowarzyszenia okrętowców odbyło się kolejne posiedzenie Rady CEMT prowadzone przez Trevora Blakeley. Po raz pierwszy na posiedzenie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele ze stowarzyszeń okrętowców Włoch, Danii i Niemiec jako obserwatorzy z możliwością przystąpienia w ciągu roku do Konfederacji.

Rada CEMT po raz pierwszy w swej histori przyznała Wyróżnienie za wybitny wkład w rozwój europejskiego przemysłu okrętowego. Wyróżnienie CEMT Award 2005 zostało przyznane profesorowi Jerzemu Doerfferowi, kandydatowi zapropnowanemu przez TOP KORAB.

W trakcie posiedzenia uzgodniono również m.in.:

  • zmniejszenie składek członkowskich o prawie 40% w wyniku inicjatywy nowego Przewodniczącego w sposób zasadniczy zmniejszającego koszty poprzez zmiany w sposobie działania organizacji,
  • zaaprobowano stanowisko CEMT wysłane do Rady Europy w sprawie założeń do Europejskiej Polityki Morskiej,
  • opracowanie informacji o wymaganiach stawianych w stowarzyszonych krajach odnośnie możliwości wykonywania zawodu projektanta statku,
  • podjęciu przygotowań do kolejnej konferencji firmowanej przez CEMT na wiosnę 2007 roku.

Spotkanie 24 listopada 2005

Termin spotkania: 24 listopada 2005 r., godz. 18:00.

Temat: Publiczna prezentacja najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa wraz z wyłonieniem zwycięzcy i wręczeniem Nagrody KORAB-RINA 2005.

Miejsce spotkania: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, sala 119 (sala posiedzeń Rady Wydziału)

Spotkanie 22 września 2005

Termin spotkania: 22 września 2005 r., godz. 18:00.

Temat: Bloki zasilania paliwem – projektowanie i budowa w Polsce

Prezentację przedstawi mgr inż. Krzysztof Gockowski z Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Miejsce spotkania: budynek NOT

Wybory w TOP KORAB

HPIM3323

HPIM3309

W dniu 19 maja odbyło sie Walne Zgromadzenie Regionu Gdańskiego TOP KORAB. Wybrano nowy Zarząd Regionu oraz dwuosobową Regionalną Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się na pierwszym
posiedzeniu.

W trakcie dyskusji wiele głosów dotyczyło konieczności stworzenia atrakcyjnej oferty dla młodych adeptów przemysłu okrętowego. Dlatego też w składzie nowego Zarządu Regionu wyznaczono osoby do kontaktu ze studentami oraz młodymi inżynierami, jak również osobę do kontaktów z
mediami. Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło zmianę do statutu dodając status Członka Juniora.

21 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów TOP KORAB. Wybrano Zarząd Główny TOP KORAB oraz Główną Komisję Rewizyjną.